Monogràfics

Les col·leccions monogràfiques, o monogràfics de PADICAT, són reculls de recursos digitals entorn d'un esdeveniment concret de la vida pública catalana, o sobre un tema concret de la vida política, social, cultural, etc. de Catalunya.

Els recursos seleccionats es presenten classificats o ordenats seguint diferents pautes, segons la naturalesa de cada monogràfic.

 • Eleccions al Parlament de Catalunya (2006)

  L'1 de novembre de 2006 es varen celebrar a Catalunya les eleccions al Parlament. Per copsar aquest esdeveniment clau per entendre la societat catalana es varen seleccionar i capturar diverses versions de 81 recursos digitals (partits polítics amb i sense representació parlamentària que es presentaven a les eleccions de 2006, blocs personals, webs dels candidats, mitjans de comunicació, recursos digitals institucionals, fundacions políques i societats de recerca, etc.) que han estat incorporats al Patrimoni Digital de Catalunya, per permetre fer el seguiment de l'evolució de la campanya electoral al web català.
 • Eleccions al Parlament de Catalunya (2010)

  Des de 2006 es confecciona una captura monogràfica a Internet de les campanyes electorals realitzades a Catalunya. El 28 de novembre de 2010 es varen celebrar eleccions al Parlament, i en conseqüència es varen seleccionar i capturar sistemàticament 22.000 captures de diferents versions de 967 llocs web (webs i blocs de 246 candidats, de 39 partits polítics amb i sense representació parlamentària, d’institucions i de 56 mitjans de comunicació).
 • Eleccions al Parlament de Catalunya (2012)

  Fidel a la línia iniciada el 2006 amb el primer recull monogràfic de recursos web per a les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2006, el PADICAT ha anat realitzant un monogràfic per a cada contesa electoral amb participació de la ciutadania catalana. També doncs, en aquestes darreres eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el 25 de novembre de 2012.
 • Eleccions europees (2009)

  Del 4 al 7 de juny de 2009 es varen celebrar en els 27 estats membres de la Unió Europea, les 7es eleccions al Parlament Europeu des de 1979. Dels 491 milions de ciutadans de la UE, 375 milions varen ser cridats a les urnes per a escollir 736 eurodiputats. A Espanya, les eleccions tingueren lloc el 7 de juny.

 • Eleccions generals (2008)

  Seguint amb la trajectòria iniciada amb el recull especial de la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2006 i les municipals de 2007, el PADICAT presenta un recull de recursos sobre les eleccions al Congrés i al Senat que varen tenir lloc el passat 9 de març.

 • Eleccions generals (2011)

  El 20 de novembre de 2011 se celebraren a Espanya les onzenes eleccions generals des de la transició democràtica. Les segones eleccions generals al Congrés i al Senat en que la Biblioteca de Catalunya ha realitzat una campanya de captura intensiva de recursos digitals relacionats amb els comicis electorals.

 • Eleccions municipals (2007)

  Seguint amb la línia iniciada amb el recull especial que es va fer de les eleccions autonòmiques de l'1 de novembre de 2006, PADICAT ha realitzat un intens seguiment de la campanya electoral per a les eleccions municipals del passat 27 de maig.

 • Eleccions municipals (2011)

  Des de 2006 es confecciona una captura focalitzada d’Internet en les campanyes electorals realitzades a Catalunya. El 22 de maig de 2011 s’han celebrat eleccions municipals i PADICAT ha realitzat 47.429 captures de 3.352 recursos digitals de 1.085 candidatures presentades per 177 formacions polítiques.

 • Folk-rock (2008)

  Internet s'ha convertit en un nou canal de distribució de la música on els grups difonen les seves propostes sonores. La proliferació d'aquestes músiques a la xarxa comporta, de vegades, que deixem de trobar-les en un suport físic, com pugui ser un CD, i per tant, no hagin estat editades per un segell discogràfic.

 • Museus de Catalunya

  PADICAT presenta un monogràfic dedicat als museus i col·leccions museogràfiques de Catalunya obertes al públic. S’ha realitzat una àmplia selecció a partir del buidatge en diferents directoris (cercador de museus i col·leccions de la Generalitat de Catalunya, seus web de les 4 diputacions catalanes, patronats de turisme dels consells comarcals, webs municipals, etc.).