La Biblioteca de Catalunya incorpora 14.256 noves versions de webs .CAT al dipòsit PADICAT

26-03-2010

Es duplica el nombre de captures de la Internet catalana, fins arribar a 22.931 recursos digitals

La Biblioteca de Catalunya (BC) ha fet públiques les dades relatives al seu dipòsit PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya), creat per garantir la preservació dels recursos digitals catalans publicats a Internet. A març de 2010 preserva 22.931 captures de 17.063 llocs web, que ocupen 7.7 Terabytes d’un total de 186 milions de fitxers informàtics.

La xifra de les 22.931 captures representa un augment del 107% en l’últim any, quan s’ha passat d’11.056 versions de 8.800 recursos web 22.931 versions de 17.063 seus web. La raó del significatiu creixement rau en l’ampliació dels nodes informàtics gestionats pel Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), soci tecnològic de la BC en la preservació dels continguts digitals catalans a Internet.

L’any 2009 s’ha prioritzat la captura de les pàgines web amb domini .CAT. Fins al març de 2009, aquests recursos representaven el 18% del fons integrat en el dipòsit PADICAT, amb un total de 4.256 versions de 4.000 pàgines web. Un any més tard, el domini .CAT representa el 62% dels recursos del PADICAT, amb un total de 14.256 noves versions de 14.004 llocs web. La integració del domini .CAT als fons del PADICAT és fruit del conveni de col·laboració subscrit entre la BC i la Fundació puntCAT el 10 de novembre de 2006.

La Biblioteca de Catalunya captura sistemàticament les diverses versions de les pàgines web catalanes presents a Internet, gràcies a 437 convenis signats amb entitats i associacions; 292 recursos digitals recomanats pels visitants del portal del PADICAT; 5.472 captures de pàgines web que formen diverses col·leccions monogràfiques (museus de Catalunya, campanyes electorals en les successives eleccions, música folk-rock), i el domini .CAT.

El PADICAT és un dels 36 arxius web existents al món, agrupats en l’International Internet Preservation Consortium, format per les biblioteques i arxius nacionals de diversos països amb l’objectiu de contribuir a la preservació de les pàgines web que es publiquen a Internet.

Més informació a l'apartat webs capturats
.